De Spreewalders

DDR re-enactment groep

De Spreewalders is een vereniging met o.a. als doelstelling de militaire strijdkrachten van de voormalige Deutsche Demokratische Republiek in beeld te brengen.

Onze toenmalige vijand, het Warschau Pakt (met onder andere de DDR als bondgenoot) is nu een vrijwel onbekend stukje historie, terwijl velen van ons in militaire dienst tegenover deze mannen en vrouwen gelegerd waren zonder deze echt te kennen.

Die tijd ligt inmiddels al weer ver achter ons maar onze vereniging wil zich graag verdiepen in die onderbelichte periode. Met behulp van authentieke uniformen, wapens en voertuigen proberen wij een stukje recente geschiedenis levend te houden.

Om dit te doen nemen wij deel aan en/of organiseren re-ënactment evenementen, restaureren wij Oost-Duitse en Russische militaire voertuigen en toebehorende uitrusting. Daarnaast verdiepen wij ons in de militaire gebruiken en gewoonten van de Nationale Volks Armee, het leger van de DDR.

Bent u benieuwd wat de DDR te bieden had, kom dan onze opstellingen bekijken op één van onze evenementen.